APIE

collaboration between the VET Systems & the COMPANIESGresiant nedarbo krizei profesinio mokymo sistemos turi būti pagrindiniai veikėjai, siekiantys pagerinti jaunimo užimtumo lygį. Vienas iš pagrindinių veiksnių šiame kontekste yra glaudus profesinio mokymo sistemų ir įmonių bendradarbiavimas, įgyvendinant DUALINIO MOKYMO SISTEMĄ.

DUALINĖS SISTEMOS  įgyvendinimas turi skatinti visų veikėjų, dalyvaujančių profesinio mokymo sistemose, kultūrinius ir struktūrinius pokyčius:

  • įmonės turi prisiimti svarbų darbdavio vaidmenį ir jos turi būti naujų bendradarbiavimo su profesinėmis mokyklomis būdų iniciatoriai
  • … bet ir MOKYTOJAI turi keisti mokymo būdą ir ugdyti “naujus ” NEFORMALIUS pagrindinius pedagoginius įgūdžius.

Tiesą sakant, MOKYTOJAI privalo:

  • Mokyti kitais pedagoginiais metodais.
  • Įsisavinti tam tikras konkrečias ir tinkamas mokymo metodikas.
  • Užtikrinti , kad studentai įgytų kompetencijas, nustatytas mokymo planuose, glaudžiai bendradarbiaujant su įmonėmis
  • Ugdyti pagrindines pedagogines kompetencijas, reikalingas taikyti DUALINIO MOKYMO SISTEMOJE.

Šiame projekte siekiame:

  • Ieškoti glaudesnių ryšių tarp bendrovių ir profesinio mokymo sistemos.
  • Kurti naujus mokymo ir mokymosi scenarijus ir metodikas, leidžiančius profesijos mokytojams ugdyti būtinus PAGRINDINIUS PEDAGOGINIUS įgūdžius ir MOKYMO metodus, tinkamus DUALINEI MOKYMO SISTEMAI.
  • Užtikrinti mokymosi mechanizmus, kurie pagerina perkėlimą to, kas buvo išmokta klasėje į įgyvendinimą darbe; tobulinti kelią nuo SUGEBĖJIMO (kas buvo išmokta ) į KOMPETENCIJĄ (kas yra naudojama).