ABOUT

collaboration between the VET Systems & the COMPANIESIn tijden van een werkloosheidscrisis, moet het MBO een van de hoofd actoren zijn om arbeidsparticipatie van jongeren te verbeteren. Maar de realiteit is in de meeste Zuid-Europese landen anders. De jeugdwerkloosheid is gestegen naar meer dan 50%, terwijl dit cijfer in Noord-Europa niet hoger is dan 8%.

Voor een deel van bestaan er soms structurele verschillen tussen Noord- en Zuid Europa. We moeten accepteren dat een van de sleutelfactoren dat het verschil kan verklaren is de nauwe samenwerking tussen MBO instellingen en bedrijven door implementatie van BBL onderwijs.

Een van de belangrijkste factoren is een nauwe samenwerking tussen MBO en bedrijfsleven door middel van het uitvoeren van BBL-opleidingen. Dit zou een positief effect hebben op de werkloosheidscijfers. De implementatie van het duale systeem moet een aantal culturele en structurele veranderingen bevorderen in alle actoren die betrokken zijn bij het beroepsonderwijs:

 • Bedrijven moeten het belang zien van hun belangrijke rol als werkgever en moeten open staan voor nieuwe samenwerkingsverbanden met het MBO.
 • Docenten moeten open staan voor het aanpassen van de manier van lesgeven en onderwijsontwikkeling ten aanzien van sommige “nieuwe” informele pedagogische vaardigheden.

Het laatst genoemde punt is erg belangrijk voor docenten. Zij moeten dezelfde content in minder lesuren geven. (1/3 op school, 2/3 bij het bedrijf, volgens het Duitse BBL system) In feite moeten Docenten

 • Lesgeven op een verschillende pedagogische manier.
 • Zich ontwikkelen in specifieke aangepaste lesmethoden.
 • Zorgen dat studenten de in curricula vastgelegde competenties leren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.
 • Ontwikkelen van pedagogische sleutel-vaardigheden die nodig zijn binnen het BBL systeem.

De rol van MBO-docenten is aan verandering onderhevig. Een docent is niet zo zeer meer een kennisoverdrager, maar meer een mediator tussen school en bedrijf. De docent moet nieuwe sleutelvaardigheden aanleren om onderwijs te kunnen verzorgen binnen een BBL-opleiding.

We hebben trainingsmaterialen ontwikkeld voor MBO-docenten om te ondersteunen aan het vormgeven van BBL opleidingen volgens vastgestelde criteria. We willen de sleutelvaardigheden herkennen, analyseren en ontwikkelen in innovatieve lesmethoden tie de docent goed uitrust om les te geven binnen een BBL-opleiding. We volgen nieuwe pedagogische technieken die toestaan dat de cursisten :”minder trainen maar meer leren” door een hoogwaardig waarde toevoegend trainingsproces aan te bieden.

Het doel van dit project is:

 • Werken aan een nauwer samenwerkingsverband tussen bedrijven en het beroepsonderwijs.
 • Het creëren van nieuwe onderwijs- en leerscenario’s en methoden waardoor de leraren beroepsonderwijs de nodige pedagogische sleutelvaardigheden en onderwijsmethoden aanpast aan de BBL systeem.
 • Zorgen voor een verbeterd leermechanisme met een hogere transfer van hetgeen in de klas is geleerd naar de werkplek. Het verbeteren van de overgang van het geleerde naar het toepassen binnen de werkomgeving.

Partnership is gecreëerd door het geven van toegevoegde waarde van docenten; MBO instellingen van Noord- en Zuid Europa zullen deelnemen aan dit voorstel, samen met organisaties die ervaring hebben met EU-projecten.

1. TRANSVERSAAL PROCESSEN: Deze transversale WP zijn degene die terugkomen in alle LdV projecten om de basisdoelen van het programma te bereiken.:

 • WP. 1: PROJECT-UITVOEREND MANAGEMENT; Oprichting van de stuurgroep , het maken van een operationeel werkplan , organisatie transnationale bijeenkomsten (agenda & notulen) , organisatorische procedures , adm . & financiële zaken
 • WP. 6: DISSEMINATIE VAN DE PROJECTUITKOMSTEN & HET PROCES NAAR ONZE DOELGROEPEN (STAKEHOLDERS). Vanaf het begin staat een disseminatie strategie beschreven welke projectpartners betrokken zijn. Dit is een dynamisch continue aan te passen proces om verschillende doelgroepen te ontmoeten. Verschillende instrumenten zijn te gebruiken; nieuwsbrieven, persberichten, folders, website, DB Adam
 • WP. 7: DUURZAAMHEIDSTRATEGIE EN EXPLORATIE VAN DTS’s EINDPRODUCT Zodra het eindproduct is ontwikkeld en gevalideerd, zullen wij contact met doelgroep en impactgroepen opnemen , om uit te leggen hoe het resultaat past bij hun behoeften en hoe ze kunnen worden overgedragen aan hun situatie . Experts-bijeenkomsten met beleidsmakers en een nationale eindconferentie.
 • WP. 8: ZORGEN VOOR EEN EXCELLENTE PROJECT PRESTATIE. Oprichting van het Quality Comité, de voorbereiding van Q. rapporten op basis van indicatoren die moeten worden overeengekomen , de beoordeling van elke transnationale vergadering . Voorstellen en uitvoeren van corrigerende maatregelen

2. PRODUCTONTWIKKELPROCES: Door middel van dit proces zal de uitkomst van het project bereikt worden. (WP 2, 3, 4 en 5)

 • WP. 2: IDENTIFICATIE, ANALYSE EN BESCHRIJVING VAN EDUCATIEVE TRENDS, BENODIGDHEDEN VOOR DOCENTEN EN BEST PRACTICES/ PEDAGOGISCHE METHODEN DIE NODIG ZIJN BIJ HET BBL SYSTEEM (STUDY VISITS)
 • WP. 3: IDENTIFICATIE VAN SLEUTELVAARDIGHEDEN (FORMEEL EN INFORMEEL) DIE NODIG ZIJN VOOR MBO-DOCENTEN BINNEN HET BBL ONDERWIJS EN ONTWERP DEZE BESCHREVEN IN LEARNING OUTCOMES VOLGENS DE E.Q.F. CRITERIA.
 • W.P. 4: ONTWERPEN VAN DTS TRANINGSROUTES EN DIDACTISCHE BRONNEN OM MBO-DOCENTEN TE KWALIFICEREN OM LES TE GEVEN BINNEN BBL-OPLEIDINGEN.
 • W.P. 5: HET TESTEN VAN DTS’S TRAININGSMATERIAAL MET MBO-DOCENTEN EN BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE TRAINING BINNEN EEN E-LEARNING OMGEVING.